سرویس میزبانی لینوکس

سرویس طلایی- هاست 5 گیگابایت- لینوکس- ایران
سرویس الماس- هاست 10 گیگابایت- لینوکس- ایران
سرویس الماس- هاست 20 گیگابایت- لینوکس- ایران