سرویس میزبانی لینوکس

سرویس برنزی- هاست 1 گیگابایت- لینوکس- دایرکت ادمین- ایران
سرویس نقره ای- هاست 2 گیگابایت- لینوکس- دایرکت ادمین- ایران
سرویس طلایی- هاست 5 گیگابایت- لینوکس- دایرکت ادمین- ایران
سرویس الماس- هاست 10 گیگابایت- لینوکس- دایرکت ادمین- ایران